Oliwa-Ciesielska, M. (2022). Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Woźniaku (1947–2022). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(3), 255–257. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.16