Rotko, J. (2022). Ustawa Prawo wodne z 2017 roku w świetle zasad techniki prawodawczej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(4), 73–86. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.05