Afeltowicz, Łukasz, & Rudnicki, S. (2023). Socjologia wobec design thinking. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 237–251. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.17