Trzciński, G., Staniszewska, L., & Trzciński, J. J. (2023). Drogi wewnętrzne i gruntowe w postępowaniach administracyjnych i orzecznictwie sądowoadministracyjnym w sprawach budowlanych: problemy interpretacyjne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 127–141. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.10