Moska, M. (2023). Odpowiedzialność odszkodowawcza prowadzących na własny rachunek przedsiębiorstwa lub zakłady wytwarzające środki wybuchowe albo posługujące się takimi środkami (art. 435 § 2 k.c.). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 173–186. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.13