RPEiS, 84(4), 2022. (2022). Front matter. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(4), 1–4. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.00