Lipiński, K. (2023). Problemy przypisywania odpowiedzialności karnej podmiotowi zbiorowemu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 187–200. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.14