Dąbrowski, D., & Michałowska, K. (2023). Uwagi o potrzebie wzmocnienia praw pasażerów w przewozach multimodalnych w prawie Unii Europejskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 157–171. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.12