Kaspryszyn, J. (2023). Postępowanie wywołane wniesieniem skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej – zagadnienia konstrukcyjne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(1), 123–138. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.10