Gliszczyńska-Grabias, A. (2023). Symbole pamięci i prawa pamięci w Izraelu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(3), 219–234. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.3.13