Paduch, A. (2023). Doręczenia bezpośrednie pism w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 143–156. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.11