Trocka, M. (2023). Raportowanie informacji związanych z klimatem na przykładzie banków. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 201–219. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.15