Olechowski, P. A. (2024). Wybrane wyzwania prawne InsurTech na przykładzie robo-doradztwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 83–96. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.05