Kowalik, E. (2024). Wpływ śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego na szybkość i sprawność toczącego się postępowania o wpis w księdze wieczystej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 23–40. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.02