Dąbrowska, A. (2024). Performatywność wypowiedzi manifestacyjnej w demokracji – na przykładzie protestów kobiet w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 115–132. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.07