Godłów-Legiędź, J. (2024). Zasada rządów prawa jako fundament pokojowego doskonalenia społecznego ładu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 5–21. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.01