RPEiS 85(2). (2023). Back matter . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 271–272. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.20