Woleński, J. (2023). Theory or philosophy of law?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 7–16. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.02