Zirk-Sadowski, M. (2023). Evaluative utterances in Zygmunt Ziembiński’s theory of law. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 31–46. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.04