Gmerek, K. (2023). HiT a edukacja prawna. Analiza podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(4), 75–99. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.4.04