RPEiS 83(2). (2023). Front matter. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(3), 1–4. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.3.00