Wichowska, A. (2024). The implications of urban shrinkage for the budgets of Polish cities. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 221–240. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.12