Rachalski, M. (2024). O logicznych podstawach relacji specjalności w prawie karnym: uwagi krytyczne do koncepcji Władysława Woltera. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 97–114. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.06