Walasik, A. (2024). Ekonomia finansowa jako nauka normalna: ujęcie krytyczne z perspektywy koncepcji paradygmatów Kuhna oraz naukowych programów badawczych Lakatosa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 133–147. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.08