Łukasiewicz, R. (2024). Podobieństwo fizyczne a dobór dawcy w procedurach medycznie wspomaganej prokreacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 41–60. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.03