Przybył, I., Kokociński, M., & Ziółkowska, M. (2024). Decyzje kobiet o nazwisku po ślubie w wymiarze diachronicznym i synchronicznym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 241–264. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.13