Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2024). Anna Ząbkowicz, Państwo wobec grup dominujących w gospodarce. Perspektywa instytucjonalnej ekonomii politycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 269–271. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.15