Haberko, J. (2015). Charakter prawny relacji rodzice – dorosłe dzieci w kontekście zobowiązań alimentacyjnych rodziców. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 41–55. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.4