RPEiS 86(1). (2024). Back matter. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 275–276. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.17