Gomułowicz, A. (2024). Prof. dr hab. Wojciech Łączkowski. Człowiek renesansowego formatu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 273–274. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.16