Hryniewicz-Lach, E. (2015). Przestępstwa z niewiedzy lub zapomnienia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 173–186. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.14