Wrzesień, W. (2016). Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(1), 229-241. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.18