Kruś, M. (2016). Publicznoprawny charakter roszczeń odszkodowawczych za wywłaszczenie nieruchomości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(2), 87–99. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.8