Sepioło-Jankowska, I. (2016). Oszustwo podatkowe a przestępstwo oszustwa w prawie polskim i niemieckim. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 65–78. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.6