Budzinowska, M. (2016). Umowa o udostępnienie skrytki bankowej w prawie niemieckim. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 79–91. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.7