Kosiński, E., & Trupkiewicz, M. (2016). Gmina jako podmiot systemu wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 93–107. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.8