Trzebiński, A. A. (2016). Efekt przetrwania i premia za przetrwanie na przykładzie stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 169–187. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.13