Fraś, A. (2016). Stopy zwrotu a wartość fundamentalna spółek w świetle założenia o racjonalności inwestorów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 189–203. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.14