Woźniak, Z. (2016). Praca socjalna a innowacje społeczne – między rutyną i zmianą. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 205–230. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.15