Drozdowski, R. (2016). Praca socjalna w zmieniającym się społeczeństwie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 231–238. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.16