Choduń, A. (2016). Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 57–67. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.5