Ciszewski, W. (2016). Neutralność, demokracja, uspołecznienie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 81–91. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.7