Szczepaniak, R. (2016). Węzłowe problemy stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 107–121. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.9