Miszczak, A. (2016). Licencjonowanie przymusowe w prawie unijnym oraz umowach międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 123–136. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.10