Demenko, A. (2016). Wypowiedź jako czynność sprawcza – na przykładzie znieważenia przedmiotu czci religijnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 137–149. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.11