Kowalski, T. (2016). Instytucje publiczne oraz stanowienie i egzekwowanie prawa w Polsce w latach 2009-2015 w ocenie menedżerów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 159–179. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.13