Szyszko, M. (2016). Polityka pieniężna w warunkach niskiej inflacji a oczekiwania uczestników rynku. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 181–196. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.14