Lizińska, J., & Czapiewski, L. (2016). Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 197–212. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.15