Kołodziejczyk, H. (2016). Geneza kryzysu hipotecznego w USA z perspektywy dekady. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 213–231. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.16