Mazur, D., & Żurek, W. (2017). Wymiar sprawiedliwości w Polsce u progu 2017 r. – wyzwania i zagrożenia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 25–38. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.2